Aanvragen

WIE KUNNEN AANVRAGEN INDIENEN EN OP WELKE WIJZE?

Erkende instellingen op het gebied van lichamelijk, geestelijk en sociaal – maatschappelijk welzijn van ouderen in Breda en omgeving.

Richtlijnen en criteria:
De voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten, waarbij in principe alleen projecten in de voorbereidende fase worden gesteund en die niet tijdens de aanvraag of behandeling daarvan geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Ook kan steun gegeven worden aan projecten met een looptijd van enkele ( in de regel maximaal 3 of 4 ) jaren. De steun heeft echter nooit een permanent karakter. Exploitatietekorten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Aanvragen voor financiële steun aan een individu worden in principe niet in behandeling genomen. Alleen een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging kan een aanvraag indienen.

 

Aanvraagformulier voor een subsidieverzoek

Contactgegevens voor vragen en nadere informatie:

Secretariaat Stichting Het Voormalig Gasthuis Breda
T.a.v. J. Heeren
Telefoon: 076-2086743
Email: jacqueline.heeren@surplus.nl

Graag vragen wij u om de gegevens hieronder in te vullen.

Organisatie gegevens aanvrager

Zo niet dan moet u rekening houden met de afdracht van bv schenkbelasting.
Max. bestandsgrootte: 100 MB.

Project beschrijving

MM slash DD slash JJJJ