Fondsenwerving

FONDSENWERVING
In het verleden hebben wij vele activiteiten kunnen ontplooien in samenwerking met erkende instellingen op het gebied van lichamelijk, geestelijk en sociaal – maatschappelijk welzijn van ouderen te Breda. Deze activiteiten kunnen wij financieren uit de opbrengsten van het vermogen van de stichting.

Omdat in de nabije toekomst de vergrijzing zal toenemen en de ouderen langer in hun eigen huis in de voor hen bekende omgeving zullen blijven wonen, ontstaan er aanzienlijk meer en andere behoeften bij de ouderen b.v. door afnemende mobiliteit en vereenzaming. Hier zullen de erkende instellingen op het gebied van lichamelijk, geestelijk en sociaal – maatschappelijk welzijn van ouderen te Breda op moeten inspelen.

Ook de bezuinigingen die de overheid toepast op de ouderenzorg zal de behoeften doen toenemen. Onze stichting wil ook in de toekomst deze instellingen graag financieel blijven ondersteunen, in het belang van de ouderen, maar onze eigen financiële middelen zijn beperkt.

Om deze reden willen wij organisaties en particulieren, die een financiële bijdrage willen verstrekken, om projecten in het belang van ouderen te Breda op te starten, in de gelegenheid stellen hun bijdrage over te maken op bankrekening nr. NL77 ABNA 0814202624 t.n.v Stichting Het Voormalig Gasthuis te Breda.

Wij kunnen daardoor in de toekomst meer en grotere projecten in het belang van de ouderen te Breda financieren. Wij hebben een ANBI-status.