Over ons

De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda beheert thans een doelvermogen waaruit activiteiten ten behoeve van het lichamelijke en geestelijke welzijn van ouderen in Breda worden gesubsidieerd. In het bestuur, bestaande uit vijf personen, zijn de volgende kennisgebieden aanwezig : zorg en welzijn, financiën en economie, juridische en fiscale zaken, en fondsenwerving. De bestuursleden ontvangen geen honorarium. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het ambtelijk secretariaat (mevrouw J. Heeren) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Surplus. De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda heeft een fiscaal nummer namelijk: RSIN/fiscaal nummer 0028 86 820.

Samenstelling bestuur per ultimo 2023:
Dhr. mr. P.J.M. (Pieter) Boomaars, advocaat, voorzitter
Mevr. mr. N.A.M. (Nicole) Fouchier, consultant, secretaris
Mevr. drs. Dominique de Lange, klinisch geriater, bestuurslid
Dhr. drs. A.W.J.M. (Martin) van Dijke, accountant, financieel deskundige
Mevr. drs. I. (Ingrid) Boschman, regiomanager zorg bij Surplus, secretaris
Dhr. mr. J.L.E. (Jurgen) Huyben, notaris, penningmeester